นศ.สาขาการสื่อสารดิจิทัล คว้ารางวัลการประกวดผลงานชุดภาพถ่ายเล่าเรื่องในหัวข้อ "New Normal"
วันที่ข่าว 29/09/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/09/2563
เปิดอ่าน: 193 ครั้ง

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนธัญ ราชตัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่คว้ารางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานชุดภาพถ่ายเล่าเรื่องในหัวข้อ "New Normal" ในการประกวดภาพถ่ายโครงการ Canon 2U Photo Story Contest จากผู้ส่งภาพเข้าประกวดจากทั่วประเทศ

โดยมีแนวคิดในการเล่าเรื่องด้วยภาพ จากการจะหยิบยกเรื่องของ การเปลี่ยนแปลง หรือ new normal หรือวิถีปกติแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นในชนบท โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีผลกระทบต่อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเกิดขึ้นของ covid19 ทำให้วิถีของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าบางสิ่งจะต้องล้มหายตายจากไป แต่บางอย่างมีความจำเป็นอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์ หนึ่งในนั้นก็คือการศึกษา เพราะการศึกษานั้นสำคัญเป็นอย่างมาก ภาพถ่ายชุดเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึง ความรักแม่ที่ต่อลูก และความห่วงใย รวมไปถึงความรักของครูที่มีต่อลูกศิษย์ ในการสร้างระเบียบวินัย ให้กับตัวของนักเรียน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง