ม.แม่โจ้ ร่วมมือกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เปิดร้าน U Store
วันที่ข่าว 25/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/09/2563
เปิดอ่าน: 206 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีเปิดร้าน U Store By SPVi ให้เป็นศูนย์เสริมสร้างประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ Apple ซึ่งเป็นสินค้าระดับ World Class ในการใช้งาน ด้านการศึกษา ร่วมสร้างความร่วมมือและให้การสนับสนุนในเรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ใต้อาคารเรียนรวม 80 ปี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง