ม.แม่โจ้ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ข่าว 26/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/09/2563
เปิดอ่าน: 301 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย รศ.จันทนี เพชรานนท์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะ เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง