คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบรรยายพิเศษ งานเสวนา “เลี้ยงโคดี มีตังค์ใช้ ต้องโคไทยแบรงกัส”
วันที่ข่าว 24/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/09/2563
เปิดอ่าน: 134 ครั้ง

 

อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ งานเสวนา “เลี้ยงโคดี มีตังค์ใช้ ต้องโคไทยแบรงกัส” เป็นการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์โคแบรงกัส ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดย สมาคมไทยแบรงกัส ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง