มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ทำร้าน U Store เสริมสร้างประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
วันที่ข่าว 24/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/09/2563
เปิดอ่าน: 198 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

การลงนามบันข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ จัดทำร้าน U Store ให้เป็นศูนย์เสริมสร้างประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ Apple ซึ่งเป็นสินค้าระดับ World Class ในการใช้งาน ด้านการศึกษา ร่วมสร้างความร่วมมือและให้การสนับสนุนในเรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานจริง

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง