ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2020 รณรงค์วันปลอดรถสากล ร่วมขับเคลื่อน Green University
วันที่ 22/09/2563    1,264 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม MJU Car Free Day ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Cycling Club) ได้จัดขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์วันปลอดรถสากล และให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลดการใช้ยานพาหนะ ลดปัญหาการจราจร ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และลดการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 โดยจัดให้มีกิจกรรม ปั่นจักรยาน จากบริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ปั่นโดยรอบมหาวิทยาลัย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และสิ้นสุดการปั่น ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลกร และนักปั่นจากชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Cycling Club) เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก