ม.แม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์...แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย”
วันที่ข่าว 18/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/09/2563
เปิดอ่าน: 617 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ผู้สร้างคุณูปการต่อองค์กรและต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 30 ท่าน แบ่งเป็น ข้าราชการเกษียณอายุ จำนวน 1 ท่าน ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ จำนวน 3 ท่าน พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 22 ราย พนักงานราชการเกษียณอายุ จำนวน 2 ราย และ พนักงานส่วนงานเกษียณอายุ จำนวน 2 ราย โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรหน่วยงานที่สังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง