คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง: กินอยู่อย่างไรไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ”
วันที่ข่าว 14/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/09/2563
เปิดอ่าน: 130 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หัวข้อเรื่อง “สุขภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง: กินอยู่อย่างไรไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ” กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ บรรยายและสาธิตการฝังเข็มเพื่อช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น กัวซา การจัดกระดูกและการทำสปาหน้าใส โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์ จากนั้นเป็นการ KM ของบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง