ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU ECOLIFE รณรงค์ลดพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) มุ่งสู่ Green University
วันที่ข่าว 14/09/2563    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/09/2563
เปิดอ่าน: 155 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “MJU ECOLIFE รณรงค์ลดพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) การเปิดตัว Recycle Hub ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกิจกรรม UPCYCLE (DIY) วัสดุใช้แล้ว ณ โถงอาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมในครั้งนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักหอสมุด และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรมีการแยกขยะ recycle และลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงการเปิดตัว ECOLIFE Application และ E-waste bin เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยม่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง