ม.แม่โจ้ รับรางวัลผู้สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงมหาดไทย
วันที่ข่าว 14/08/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/08/2563
เปิดอ่าน: 328 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้สนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร” จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทางกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง