ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2563
วันที่ข่าว 13/08/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/08/2563
เปิดอ่าน: 381 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประเภทสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 24 อัตรา ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย และสิทธิต่างๆ ที่พึงจะได้รับในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยและพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง