กกต.เชียงใหม่ ทำ MOU ร่วม ม.แม่โจ้ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา
วันที่ข่าว 05/08/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 05/08/2563
เปิดอ่าน: 183 ครั้ง

 

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมี นายทรงพล นาคะหนุ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สนง.กกต.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นพยานในพิธี ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน นักศึกษา และเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง