ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะสามพรานโมเดลในการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
วันที่ข่าว 31/07/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/07/2563
เปิดอ่าน: 183 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะสามพรานโมเดล จากจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครฯ ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ต่อยอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชน และนักวิจัยผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโยโลยีและส่งเสริมนวัตกรรม (Technology and Innovation) ณ ศูนย์ศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (International Gastronomy Tourism Centre : IGTC)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง