ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ พบบุคลากร สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี
วันที่ข่าว 24/07/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/07/2563
เปิดอ่าน: 282 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้สื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับบุคลากร มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน 12 ผลงานเด่นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี ( 1 เม.ย.62-31 มี.ค.63) การเผชิญสถานการณ์ Covid -19 ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การปรับตัวในทิศทางต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย รวมถึง ทิศทางและนโยบายการบริหารงานแม่โจ้ในอนาคต โดยมีคณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมใหญ่ คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ MS-TEAM ให้กับบุคลากรจำนวน 1,690 คน ได้รับชมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาด ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง