คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการฝึกอบรมการทำฟาร์มประมงอัจฉริยะ
วันที่ข่าว 14/07/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/07/2563
เปิดอ่าน: 161 ครั้ง

 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำฟาร์มประมงอัจฉริยะ : นักประมงมืออาชีพ (Smart Fisheries Professional) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง FT1203 อาคารเทคโนโลยีการประมง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการจัดการระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางการประมง และรองรับแผนงานบริการวิชาการและส่งเสริมชุมชนเพื่อพัฒนาระบบฟาร์มประมงอัจฉริยะได้ต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง