คณะผลิตกรรมการเกษตรลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสมุนไพร
วันที่ข่าว 03/07/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/07/2563
เปิดอ่าน: 278 ครั้ง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับสถาบันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนาและชนเผ่าในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเครือข่าย เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร รวมไปถึง การสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัย องค์ความรู้ด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนาและชนเผ่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ 1.สถาบันอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนาและชนเผ่าในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 3.มูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ 4. มูลนิธิสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา 5.สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย 6. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 7.มูลนิธิอุทยานธรรมไร่กิตติลักษณ์ 8.หน่วยแพทย์ไทยพัฒนาพญามังรายหลวง

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง