พิธีบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
วันที่ข่าว 01/07/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01/07/2563
เปิดอ่าน: 190 ครั้ง

 

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดยพลตำรวจตรีนันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เพื่อตกลงร่วมกันทำโครงการตำรวจพันธุ์ดี หรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดแพร่กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ รองคณบดี พันตำรวจเอกสวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เป็นพยาน และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ท่านผู้กำกับในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง