คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าและกองเตี้ย"
วันที่ข่าว 26/06/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/06/2563
เปิดอ่าน: 138 ครั้ง

 

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผลิตกรรมการเกษตร  จัดอบรมหลักสูตร "การเพาะเห็ดฟางในตระกร้าและกองเตี้ย" ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายปรีชา รัตนัง หัวหน้าฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ฐานเรียนรู้เห็ดเศรษฐกิจ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง