คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
วันที่ข่าว 25/06/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/06/2563
เปิดอ่าน: 92 ครั้ง

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และร่วมต้อนรับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อแนะนำอาจารย์แต่ละสาขา, ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนทางด้านสัตวศาสตร์, การลงทะเบียนเรียน, การวางแผนการเรียน, กิจกรรมนักศึกษา, แผนการเรียนวิชาพื้นฐาน และวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค : สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง