ม.แม่โจ้ จัดหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563 ทำนุบำรุงศาสนา-สืบสานประเพณี
วันที่ข่าว 25/06/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/06/2563
เปิดอ่าน: 171 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรร่วมทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีสำคัญในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเทียนพรรษาที่ได้ทำพิธีหล่อในวันนี้จะเตรียมนำไปประกอบพิธีเวียนเทียนพรรษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง