ม.แม่โจ้ จัดทำผ้าปิดจมูกนาโน กันน้ำ-กันฝุ่น-กันเชื้อ ป้องกัน Covid-19 มอบให้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานกลุ่มเสี่ยง 1,800 ชิ้น
วันที่ข่าว 29/05/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/05/2563
เปิดอ่าน: 223 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รก.ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้แทนจากคณะวิทยศาสตร์ ส่งมอบผ้าปิดจมูกนาโนป้องกันเชื้อ ให้กับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ และสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ รวม 1800 ชิ้น เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

การจัดทำผ้าปิดจมูกนาโนในครั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายเป็นการทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งเป็นผลวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน โดย ใช้ผ้าคอตตอน 100% ทั้ง 2 ชั้นช่วยระบายอากาศ หายใจสะดวก ผ้าชั้นนอกเคลือบด้วยเทฟลอนเพื่อกันละอองน้ำซึม และฝุ่น PM 2.5 ส่วนผ้าชั้นในไม่ได้เคลือบเพื่อให้เกิดการซึมซับสารคัดหลั่งจากการไอหรือจาม และไม่จำเป็นต้องใส่แผ่นกรองอีกชั้น เนื่องจากผ้าชั้นนอกกันฝุ่นอยู่แล้ว สามารถ ซักได้ 30 ครั้ง โดยยังคงประสิทธิภาพการกันละอองน้ำซึม และฝุ่น PM 2.5 ได้อีกด้วย


ทีมงานเครือข่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง