บมจ.ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัยโควิด-19
วันที่ข่าว 28/05/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/05/2563
เปิดอ่าน: 169 ครั้ง

 

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้ประชาชนทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสร้างความมั่งคงทางอาหาร พึ่งพาตนเองได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมระดับครัวเรือนในการสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้คนไทยมีพืชผัก อาหารปลอดภัย ในช่วงวิกฤต- 19 โดยมี นางสาวณิชา สุทธกุล ผู้จัดการสาขาแม่โจ้ พร้อมคณะ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้แทนมอบให้กับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง