คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม "ตู้ปันสุข" เพื่อน้องๆ นักศึกษา
วันที่ข่าว 18/05/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/05/2563
เปิดอ่าน: 112 ครั้ง

 

ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม "ตู้ปันสุข" เพื่อน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นสื่อกลางส่งมอบอาหารแก่น้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านตู้ปันสูข ณ บริเวณหน้าลิฟชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ ช่วยกันมอบสิ่งของเข้าตู้แบ่งปัน ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง ปลากระป๋อง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม และอื่นๆ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของน้องๆ นักศึกษาในการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง