คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมห้องเรียนสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนในอนาคต
วันที่ข่าว 15/05/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/05/2563
เปิดอ่าน: 222 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรของคณะฯ และ ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน เข้าพบ รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ห้องอัดเสียง และห้องถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์ สำหรับการจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์ของคณะสารสนเทศฯ ที่ครบครัน และทันสมัย เพื่อรองรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง