ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 13/04/2563     สิ้นสุด 17/04/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวจากแหล่งอื่น     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/04/2563
เปิดอ่าน: 21 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวิดิโอไมโครสโคปในระบบดิจิตอลพร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์ บันทึกภาพ และวัดขนาด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล