ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ตกลงได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
วันที่ข่าว 10/04/2563     สิ้นสุด 17/04/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/04/2563
เปิดอ่าน: 30 ครั้ง

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ตกลงได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง