ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล ออสซิโลสโคป จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 02/04/2563     สิ้นสุด 09/04/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 04/04/2563
เปิดอ่าน: 15 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณแบบดิจิตอล ออสซิโลสโคป จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง