ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดทังสเตนพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 02/04/2563     สิ้นสุด 10/04/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 02/04/2563
เปิดอ่าน: 30 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดทังสเตนพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง