ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงาน งานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ข่าว 25/03/2563     สิ้นสุด 31/03/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/03/2563
เปิดอ่าน: 18 ครั้ง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงาน งานจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง