สัตวศาสตร์แม่โจ้อาสา...พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โรคโควิด 19 มั่นใจ ม.แม่โจ้ปลอดเชื้อโควิด
วันที่ข่าว 24/03/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/03/2563
เปิดอ่าน: 746 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณ ทีมงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดกิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.สพ.ญ.ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และนักวิชาการสัตวบาลของคณะฯ นำทีมนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2563 ซึ่งทางคณาจารย์ได้ทำการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาและทีมงานที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณอาคารเรียน สำนักงาน และห้องต่าง ๆ แต่ละชั้นของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง