ประกาศประกวดราคาน้ำดื่มอินทนิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 19/03/2563     สิ้นสุด 25/03/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/03/2563
เปิดอ่าน: 10 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาน้ำดื่มอินทนิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง