ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติเชิงกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 13/03/2563     สิ้นสุด 20/03/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/03/2563
เปิดอ่าน: 15 ครั้ง

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมบัติเชิงกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง