พิธีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจำกลางเชียงใหม่
วันที่ข่าว 12/03/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/03/2563
เปิดอ่าน: 299 ครั้ง

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานเครื่องมือแพทย์?ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยอาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย? คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม? มหาวิทยาลัย?แม่โจ้? เข้าร่วมพิธี ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางคณะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของสถานพยาบาลภายในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ดังกล่าว

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง