ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ทปอ. มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล
วันที่ข่าว 11/03/2563    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/03/2563
เปิดอ่าน: 383 ครั้ง

 

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) มอบหน้ากากอนามัย (N95) ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในเหตุภาวะวิกฤตโรค โควิด-19 ระบาด จนทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัย (N95) จำนวน 1,575 ชิ้น ให้กับ 3 โรงพยาบาล ได้แก่
- โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 700 ชิ้น
- โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน จำนวน 400 ชิ้น
- โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 475 ชิ้น
โดยมี นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ อาวุโส โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่, เภสัชกร สมพงษ์ คำสาน เภสัชการเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน และ แพทย์หญิงงามพิศ จันทร์ทิพย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง