คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ ร่วมทำ MOU กับ คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
วันที่ข่าว 17/03/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/03/2563
เปิดอ่าน: 499 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU) ณ ห้องประชุม 1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ และการวิจัย ระหว่างสองสถาบัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายทางศาสตร์ด้านการสื่อสารของภาคเหนือ ซึ่งทั้งสองคณะจะได้ต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็งของวงการวิชาการด้านการสื่อสารยุคใหม่ โดยเฉพาะการสร้างรูปแบบการศึกษาแบบออนไลน์ และธนาคารหน่วยกิต ( Credit Bank) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันสอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาของผู้คนในยุคดิจิทัลต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง