ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 19/02/2563     สิ้นสุด 27/02/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/02/2563
เปิดอ่าน: 29 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งทอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง