คณะทำงานเครือข่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ เข้าดูงาน บริษัท เมซเมกเกอร์ จำกัด
วันที่ข่าว 19/02/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/02/2563
เปิดอ่าน: 866 ครั้ง

 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางสาวกนกวรรณ แซ่หล่อ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน บริษัท เมซเมกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทการตลาดงานดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูษิต นิยมสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Mazmaker เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานฯ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และ ร่วมกันดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรเชิงรุก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร อย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง