ม.แม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนฯ กยศ. และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7”
วันที่ข่าว 19/02/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/02/2563
เปิดอ่าน: 387 ครั้ง

 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมในปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากเทคนิคกรแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 10 เชียงใหม่, นางสาวจารุณี แวววิริยกุล หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กยศ. และทีมงาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง