ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( 2 ฉบับ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ข่าว 17/02/2563     สิ้นสุด 24/02/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/02/2563
เปิดอ่าน: 20 ครั้ง

 

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( 2 ฉบับ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง