ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,188,700.00 บาท(ครั้งที่ 2)
วันที่ข่าว 17/02/2563     สิ้นสุด 20/02/2563
นางอภิญญา โตสิตารัตน์
ประเภท ข่าวประกวดราคา     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/02/2563
เปิดอ่าน: 20 ครั้ง

 

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 1,188,700.00 บาท(ครั้งที่ 2)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง