ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับว่าที่เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย
วันที่ข่าว 13/02/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/02/2563
เปิดอ่าน: 282 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Sarah Taylor ว่าที่เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย คุณจักริน วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดา ประจำเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยในการพบปะครั้งนี้ ฯพณฯ ว่าที่เอกอัครราชทูต กล่าวว่า เป็นการมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายหลังจากที่ได้รับตำแหน่ง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาของเชียงใหม่ให้กับนักศึกษาชาวแคนาดาต่อไป ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง