คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
วันที่ข่าว 12/02/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/02/2563
เปิดอ่าน: 50 ครั้ง

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเลือกสาขา และมีกิจกรรมบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่อง “ข้อความรู้ทางวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์และความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในประเทศไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุข เจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด และ บริษัท เอสจีฟีดมิลล์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง