ม.แม่โจ้ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 62 กว่า 10 ล้านบาท
วันที่ข่าว 28/01/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/01/2563
เปิดอ่าน: 810 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิ กองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 104 แหล่งทุน เป็นเงินจำนวน 10,784,400 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี จำนวนกว่า 400 คน

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาทุน ได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และนักศึกษาทุนได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางรัตนากร ศิริรัตน์ กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน และมีนายปองภพ สุวรรณวงษ์ นักศึกษาชั้นปี 4 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เป็นผู้แทนนักศึกษาทุนกล่าวขอบคุณ ซึ่งมีผู้แทนนักศึกษาทุนเข้าร่วมพิธีจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง