ม.แม่โจ้ จัดโครงการ "แม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต" ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
วันที่ข่าว 11/01/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/01/2563
เปิดอ่าน: 165 ครั้ง

 

"โครงการแม่โจ้สานฝัน เสริมสร้างอนาคต’’ วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมบูธนิทรรศการการศึกษาของแต่ละสาขา,กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กิจกรรมของวงดนตรี ลูกทุ่งแม่โจ้แบนด์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลันแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ -แนะนำสำนักหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์, อาจารย์นรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน และแนวทางการประกอบอาชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว และทีมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน หรือผู้สนใจ เยี่ยมชมบูธนิทรศการการศึกษา จากทุกสาขาวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง