ม.แม่โจ้ จัดประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา-สืบสานประเพณีล้านนา
วันที่ข่าว 10/01/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/01/2563
เปิดอ่าน: 300 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ซึ่งประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้าเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาเพื่อเป็นพุทธบูชา กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการในด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนาแก่ผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสำคัญของล้านนาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ในพิธีจะมีการจุดประทีปแขวนโคมบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พระศิลานาคน้อย รับฟังพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า” ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง