ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือ กับ 2 บริษัทชื่อดัง ร่วมต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
วันที่ข่าว 09/01/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/01/2563
เปิดอ่าน: 292 ครั้ง

 

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีบันทึกความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับ 2 บริษัทชื่อดัง เพื่อร่วมต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม และสร้างประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ ศูนย์ความเป็นเลิศปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยาม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ภิรมย์พรการเกษตร จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด และ คุณพรภิรมย์ พินทะปะกัง (ไมค์ ภิรมย์พร) กรรมการผู้จัดการ บริษัทภิรมย์พรการเกษตร จำกัด เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับการลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ทั้ง 2 ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันเป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และประสบการณ์จากการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิชาการและนวัตกรรมได้ ให้การสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ สนับสนุนในการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อบริการวิชาการในเชิงนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดความเป็นผู้ประกอบ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง