ม.แม่โจ้ อบรม เข้ม Design Thinking for Thai Food-Agri SE โครงการ “Service Innovation Fellowship Programme” (SIF)
วันที่ข่าว 08/01/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/01/2563
เปิดอ่าน: 168 ครั้ง

 

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ศูนย์การศึกษาด้านศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว , สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจแม่โจ้ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จัดอบรมโครงการ “Service Innovation Fellowship Programme” (SIF) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการ Maejo Gastropolis เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับถ่ายทอดให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงและต่อยอดให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมไทย

สำหรับในวันนี้เป็นการอบรมเข้มเป็นวันที่ 3 ในหัวข้อ “การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร (Design Thinking for Thai Food-Agri SE) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม , ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโสเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. , อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการ iGTC มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการฝึกอบรม ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง