ฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการทหารพันธุ์ดี
วันที่ข่าว 09/12/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/12/2562
เปิดอ่าน: 321 ครั้ง

 

ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการ และการฟักไข่ เพื่อผลิตลูกไก่พื้นเมืองและลูกเป็ดไข่ ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 ให้กับกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ และกองทหารพรานที่ 32 จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2562

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง