ม.แม่โจ้ หารือเตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวกับเวียดนาม
วันที่ข่าว 03/12/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/12/2562
เปิดอ่าน: 407 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหารคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้แทนจากจังหวัดกว่างตรี สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง