ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหาคณบดีฯ
วันที่ข่าว 03/12/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03/12/2562
เปิดอ่าน: 240 ครั้ง

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีสรรหาต่อผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง